avw  
                                         OPGERICHT IN 1986  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Doel en Middelen


Gelet op het eerder genoemde doel geeft de stichting financiële steun aan activiteiten dan wel initiatieven, die een bijdrage aan dat doel leveren.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

het ingelegde kapitaal uit de nalatenschap van Arie van Wijngaarden bij het in leven roepen van de stichting
subsidies en donaties
hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt.