avw  
                                         OPGERICHT IN 1986  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Financiën


Het financiële vermogen van de stichting is de basis voor de eerdergenoemde steun.

De jaarlijkse rentebaten van het vermogen worden gebruikt om steun te kunnen verlenen.
Door de lage rentestand kunnen wij tot op heden slechts kleinschalig inspelen op initiatieven van aanvragers om financiële steun.

De bijdragen als zodanig zijn in principe éénmalig. Aanvragen die een vervolg in de tijd vragen kunnen niet worden gehonoreerd. Iedereen die het streven van de stichting een warm hart toedraagt roept zij op haar financieel te steunen.