avw  
                                         OPGERICHT IN 1986  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Gelden & Aanvragen


Aanvragen om financiële steun worden door het bestuur beoordeeld. Daarbij wordt rekening gehouden met het doel van de stichting, zoals vastgelegd in de statuten.
Hiertoe vragen wij van u een zo duidelijk mogelijke uiteenzetting van het doel van uw activiteit en/of het initiatief met betrekking tot het door u gestelde doel. Bescheiden, zoals overzichten van kosten uit de begroting, leiden daarbij tot een beter inzicht en juiste beoordeling van de aanvraag.

Bij de aanvraag dient het girorekeningnummer of bankrekeningnummer van de instelling van waaruit de aanvraag wordt gedaan met het juiste adres vermeld te worden.
Er dient gebruik te worden gemaakt van het officiële briefpapier van de instelling.

De ontvangst van de aanvraag en de uiteindelijke beoordeling wordt door de secretaris schriftelijk bevestigd.