avw  
                                         OPGERICHT IN 1986  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Informatie


Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden.

Indien terzake van financiële bijdragen aan onze Stichting nadere informatie wordt gewenst, is het bestuur graag bereid afschriften te sturen van de Stichtingsakte en het bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel te Haarlem.
(Inschr.nr. S 41224396)

Gegevens Secretariaat:
Stichting Arie van Wijngaarden
Postbus 72
2160 AB LISSE
Tel: 0252-414702

Aanvragen voor ondersteuning kunt u schriftelijk sturen naar bovenstaand adres of via e-mail naar: info@stichtingarievanwijngaarden.org